Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby provozovatel stránek Adam Bielmacz, zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Adamu Bielmaczovi, IČ: 71897305  a realitní kanceláři Probe reality s.r.o., IČ: 28453361, s místem podnikání Husovo náměstí 64, Beroun, PSČ 266 01,  za účelem splnění požadavků, kvůli kterým vás kontaktuji. 

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění nebo opravu. 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 731 611 987 nebo na e-mail: adam.bielmacz@probereality.cz.